Heidi Karin Monsen tror ikke at det norske næringslivet er godt nok forberedt på de kommende endringene.

Camilla Skjær Brugrand. 

Setter det utypiske på dagsordenen

Publisert: 22. juni 2017 kl 12.06
Oppdatert: 2. mai 2019 kl 12.26

Styreleder i nettverk for Økonomi- og virksomhetsstyring, Heidi Karin Monsen, har i flere år tatt frivillig initiativ til å sette sammen en rekke faglige seminarer og nettvekslingsarrangementer for å sette tema på dagsordenen som kanskje ikke har vært helt typisk for siviløkonomer.

For ti år siden flyttet hun fra Bergen til Oslo og har siden den gang vært styremedlem i Ledelsesnettverket til interesse- og arbeidstakerorganisasjon Econa (tidligere siviløkonomiforeningen) og er nå styreleder i økonomi og virksomhetsstyring. I organisasjonen blir hun beskrevet som en «ildsjel» for det arbeidet hun har gjort for dem.

– For meg har det gjennom mange år vært viktig å kunne bidra til å sette samfunnsaktuelle saker på dagsorden. Gjennom dette arbeidet føler jeg at jeg kan påvirke våre medlemmer, sier hun.

Som leder har Monsen jobbet mye med kompetanseutvikling gjennom årene i store organisasjoner som Hydro og Statsbygg. Når hun var i Hydro tok hun blant annet initiativ til den første likestillingskonferansen selskapet arrangerte. 

Ligge foran

For Econa ligger styrkene i det å samle dyktige ledere og andre kunnskapsrike mennesker med erfaring ved å tilby god og nyttig kompetanse til sine medlemmer.

– Vi har jo et ønske om å ligge i forkant, og det har vi bevist mange ganger at vi har fått til. Det er viktig for oss å gjøre medlemmene våre nysgjerrige og at de føler at de går glipp av noe dersom de ikke deltar på de ulike møteplassene vi legger til rette for, sier Monsen.

Annonse

Hun mener det er viktig at medlemmene sitter igjen med læring og også får anledning til nettverksbygging.

– Det ligger ofte ekstra læring i nettverksbygging, også i samtaler med andre medlemmer fra ulike selskaper. Det favner om så mye, og jeg har med meg i styret dyktige medlemmer som er engasjerte og villige til å yte litt ekstra for at vi kan arrangere gode konferanser, sier hun.

En samlende leder

Monsen har gjennom mange år jobbet som leder og opplevd å få være med på mange spennende reiser med sine medarbeidere.

– Det er veldig gledelig når man som leder opplever å kunne få være med å skape begeistring og arbeidsglede. Jeg trives svært godt med å lede mennesker og trives med å realisere oppgaver sammen med medarbeidere. Gjennom mange år har jeg bidratt til å skape engasjement, motivasjon, stolthet og arbeidsglede, sier Monsen og understreker hvor viktig det er å inspirere og også følge opp medarbeidere kontinuerlig.

Som leder har hun evnet å jobbe med mange ulike mennesker, «sett» medarbeiderne og menneskene rundt seg. Dette er nok en av grunnene til at hun i sin tid ble kåret til årets Statsbygger.

– Jeg ble opplevd som en samlende leder og har fått anledning til å delta på mange store endringsprosesser. Det er utrolig viktig å involvere alle. Det er nødvendig for å tilrettelegge for en god endringsvilje, sier hun.

Annonse

Viktigste ressurs

Da Monsen hadde avsluttet studiene i «ledelse og personalutvikling» ved Norges Handelshøyskole fikk hun sin første lederjobb i Norsk Hydro og var da ansvarlig for 30 medarbeidere.

I denne forbindelse skrev hun en artikkel i internavisen under tittelen «Mennesket vår viktigste ressurs».

– Det var rett og slett ment som en takk til de medarbeiderne jeg ledet. De var fantastiske, sier hun.

For henne er det viktigste at man opplever et arbeidsmiljø som kan bidra til at vi gjør hverandre bedre og at man kan jobbe med saker som gir mening.

– Noe jeg hadde stor glede av i høst var å være mentor for flere studenter som studerte til å bli siviløkonomer. Jeg trives godt i arbeidet også med de unge, sier hun.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

Annonse

– Jeg ønsker å motivere ansatte til inspirasjon, engasjement og begeistring som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette skaper resultater, sier hun bestemt.

Heidi Karin Monsen er nå åpen for nye oppgaver innenfor offentlig sektor eller det private næringslivet.

Kommunikasjon og involvering

Nå lever vi i en verden der endringene skjer hurtig, noen bedrifter vokser, mens andre gjør oppkjøp og noen stagnerer.

– Suksesskriteriene til en organisasjon vil alltid være avhengig av den enkelte ansatte. Og i tider der utviklingen er stor og krever mye av alle er det viktig med ledere som er sosialt dyktige, som evner å skape trygghet blant medarbeiderne og forstår verdien av involvering og det å være en god kommunikator. I tillegg er det viktig å skape en god kultur for tilbakemelding, sier Monsen.

Det ligger store utfordringer knyttet til å implementere endringer i organisasjoner og få på plass gode prosesser.

– All forskning forteller oss at mange endringsprosesser mislykkes, og jeg vil si god kommunikasjon og involvering er det aller viktigste, sier hun.

Annonse

Offentlige tjenester

I september arrangerer nettverk for økonomi og virksomhetsstyring i Econa et nytt nettverkingsmøte der blant andre IKT direktør i NAV, Torbjørn Larsen, og strategidirektør Jan Ove Akerjordet i Skatteetaten skal stå for det faglige innholdet.

Tema for dagen er hvordan to av de største driverne på digitalisering av offentlige tjenester har rigget seg for å stå sterkt på områdene i inneværende og neste strategiperiode.

– Mitt viktigste bidrag i Econa har vært å bidra til god medlemsnytte gjennom å legge til rette for store faglig gode møteplasser som har gitt ny innsikt og lærdom til våre medlemmer. Jeg har benyttet en av mine sterke sider som er nettverksbygging og har derfor hatt god dialog med næringslivet og fremtredende ledere både innenfor offentlig og privat sektor som har bidratt til å løfte oss og tilføre kompetanse, sier Monsen.

Hun har også tatt initiativ til at Econa har jobbet på tvers av nettverk i organisasjonen. Monsen syns det har vært «inspirerende å få tenke nytt og å «legge listen høyt» gjennom det gode samspillet som de har fått til på tvers».

– Tverrfaglig samarbeid er i dag viktig i enhver organisasjon; jeg snakket akkurat med en dyktig kvinne som betegnet det som en viktig egenskap å ha «svart belte» i samhandling, sier Monsen.

Nettverk for Økonomi og virksomhetsstyring kommer også med en spennende oppfølger til arrangementet «Hva gjør du når robotene inntar kontoret ditt» som traff mer enn 550 medlemmer i april.

Annonse

Menneskelig aspekt

Norge er inne i en spennende tid med digitalisering og robotisering på dagsorden. Det snakkes også mye om den fjerde industrielle revolusjon.

– Her er et stort potensial for økt effektivitet, produktivitet og konkurransekraft i norsk næringsliv. Det er åpenbart at nye forretningsmodeller vi se dagens lys, og vi trenger mye mer innovasjon i Norge. Mulighetene er mange, sier Monsen og trekker frem eksempel fra det siste fagmøtet hun arrangerte for Econa:

I Tieto har man tatt i bruk roboten Alicia T i ledergruppen innenfor «den datadrevne forretningsenhet» i selskapet. Hensikten er å sørge for enda bedre faktabasert datadrevet beslutningstaking i en ledergruppe.

Vil dette innebære at ledere forsvinner i fremtiden?

– Det menneskelige aspektet og beslutningstaking vil fremdeles være svært viktig på mange måter, sier Monsen.

Ikke godt nok forberedt

Personlig tror Monsen at det norske næringslivet ikke er godt nok forberedt på de kommende endringene.

– Vi har all grunn til å skape teknologiske løsninger gjennom ny innovasjon som forbereder oss endra bedre på fremtiden. Samtidig er jeg sikker på at mange er villige til å gjøre en ekstra innsats for å bli forberedt på endringene som kommer og som allerede er kommet, sier Monsen.

Hun mener Norge må gjøre et valg og ta eierskap over den fjerde industrielle revolusjonen.

– Forandring er like naturlig som livet selv, men likevel, det kjempes ofte med nebb og klør. Forandring fryder ofte ikke – i hvert fall ikke uten at vi er svært sikre på hva forandring innebærer og kan bringe oss.

Hverdagslæring

Nyere forskning viser at hverdagslæring er en god form for læring. Det innebærer at vi lærer gjennom å løse krevende oppgaver på jobben. I prosjektbaserte organisasjoner skjer mye av kompetanseutviklingen gjennom læring i prosjekter. Hverdagslæringen omfatter den kompetanse som tilegnes gjennom erfaringer og refleksjoner knyttet til det daglige arbeidet i organisasjonen.

–  Bedrifter kan derfor skaffe seg konkurransefortrinn ved å legge til rette for hverdagslæring, sier Monsen.

Forskerne fra Handelshøyskolen BI, Kvålshaugen og  Breunig tar til orde for at bedrifter bør fokusere på følgende for å skape mer læring; bruke medarbeidersamtalene til å reflektere over hva man har lært gjennom de siste prosjektene, skape arenaer for kunnskapsdeling, legge til rette for en åpenhet rundt hva folk driver med, sørge for å utvikle en «hjelpe-kultur», der det å gi svar må prioriteres, ha et bevisst forhold til hvem som settes til å løse ulike prosjekter med tanke på at utfordrende oppgaver gir motivasjon og faglig utvikling, at man i organisasjonen utvikler sosiale nettverk og sist men ikke minst; involverer nyansatte i prosjekter fra dag én.

– Dette har jeg god tro på. Og i Econa er vi bevisst på den læring som utvikles gjennom nettverkene våre. Vi er allerede i gang med spennende prosjekter for høsten som kommer, sier Monsen. 

Selv har Monsen drevet en kontinuerlig studieprosess, og avsluttet i fjor sin Excecutive Master of Management ved Handelshøyskolen BI. 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no