EN BEDRE VERDEN: – Vi har som mål å gjøre verden til et litt bedre sted. Det gjelder både for selskapet ansatte og for verden utenfor, sier Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.

Foto

Stormberg

Omdømmemåling

Stormberg er best på samfunnsansvar

Publisert: 7. mai 2018 kl 12.22
Oppdatert: 29. august 2018 kl 10.35

Turtøyprodusenten Stormberg har som mål at 25 prosent av de ansatte skal være personer som av ulike grunner sliter med å få innpass i arbeidslivet. Den inkluderende rekrutteringspraksisen har fått mye omtale og har bidratt til å gi selskapet et godt renommé.

At turtøyprodusenten er vel ansett, bekreftes i en ny omdømmemåling. Stormberg er et av 13 selskaper som berømmes for et «fremragende omdømme» i målingen RepTrak Norge, som gjennomføres av Apeland og Reputation Institute.

Når det gjelder samfunnsansvar, rangeres Stormberg som nummer 1.

Målingen gir en oversikt over omdømmet til de 50 mest synlige virksomhetene i Norge. Den omfatter ulike dimensjoner som samfunnsansvar, innovasjon, produkter, arbeidsmiljø, økonomi og ledelse.

Samlet sett kommer Stormberg på 11. plass på rankingen. Når det gjelder samfunnsansvar, rangeres selskapet imidlertid som nummer 1, foran Tesla og Gjensidige, får Velferd opplyst fra Apeland.

Mange faktorer

– Det er hyggelig at Stormberg blir rangert så høyt, sier gründer og daglig leder Steinar J. Olsen til Velferd.

Saken fortsetter under annonsen

Stormberg-sjefen mener den bevisste satsingen på å rekruttere folk med hull i CV-en bare er en av flere faktorer som gjør at selskapet kommer høyt opp på målinger som dette.

– Vi satser på bærekraft ved å kjøpe klimanøytrale produkter og har lenge engasjert oss for etisk og rettferdig handel. Vi har praktisert åpenhet om hvor våre varer produseres, i en bransje preget av mye hemmelighold, påpeker Olsen.

Fra ord til handling

Stormberg skårer også høyt på en annen fersk rangering. Turtøyprodusenten er et av landets mest bærekraftige selskaper, ifølge Sustainable Brand Index 2018.

Selskapet er nummer tre på denne rangeringen, som bygger på forbrukernes vurdering av 225 norske virksomheter. Det er femte året på rad at Stormberg er blant topp tre på denne rangeringen.

– Jeg tror nordmenn opplever det som positivt at det er samsvar mellom hva man sier og hva man gjør, sier Olsen.

Lønnsomt mangfold

Saken fortsetter under annonsen

Velferdkonferansen 2018 i november skal Stormberg-sjefen fortelle om selskapets satsing på å rekruttere mennesker som har stått i utkanten av arbeidslivet.

Stormberg har blant annet rekruttert ansatte blant mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge som ikke har trivdes på skolen, flyktninger og mennesker med ulike helseplager.

Vi gjør en bedre jobb når våre ansatte speiler samfunnet rundt oss.

En bred og inkluderende rekrutteringspraksis er økonomisk fornuftig, mener Steinar J. Olsen.

– Gjennom vår rekruttering har vi fått et mangfold blant de ansatte. Vi skal betjene folk flest, og vi gjør en bedre jobb når våre ansatte speiler samfunnet rundt oss. Det gjør at vi forstår hva kundene ønsker, sier han.

– Jeg tror mange arbeidsgivere gjør en feil ved at de ansetter folk som er like dem selv. Mange tror inkludering er vanskelig, men når du møter mennesker med hull i CV-en ansikt til ansikt, ser du at de har mye å bidra med.

Eksempelets makt er sterk.

Saken fortsetter under annonsen

Viktig med konkrete mål

Også regjeringen har satt inkluderende rekruttering høyt på dagsordenen. Satsing på en inkluderingsdugnad står sentralt i regjeringsplattformen fra Jeløya. Den slår fast at regjeringen skal sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

– Det er bra at regjeringen har satt et konkret mål. Det viktigste regjeringen kan gjøre for å få andre med i inkluderingsdugnaden er å sette dette målet ut i livet. Eksempelets makt er sterk, og hvis regjeringen lykkes med dette, vil det motivere og inspirere andre, sier Olsen.

Fra Stormbergs hovedkontor i Kristiansand har Olsen nylig sendt et åpent brev til ordførerne i alle Agder-kommunene der han oppfordrer dem til å følge regjeringens eksempel.

I brevet kommer Stormberg-sjefen blant annet med følgende utfordringer til ordførerne:

«Vil din kommune etablere en målsetting om at minst 5 prosent av nyansatte i kommunen skal være mennesker med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en?»

– Det er viktig at kommunene setter tilsvarende mål som staten. I mange deler av landet er det få statlige arbeidsplasser, men kommunene er over alt, påpeker Olsen.

Saken fortsetter under annonsen

Møte Steinar J. Olsen på Velferdkonferansen 2018

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen er en av innlederne på Velferdkonferansen 2018, som Velferd arrangerer 15. og 16. november.

Tema for årets konferanse er «Hele folket i arbeid!»

På konferansen vil det bli presentert gode eksempler på innsats for å inkludere mennesker som står i utkanten av arbeidslivet.

Informasjon og påmelding: www.velferdkonferansen.no