Fra 1. januar skal fylkeskommunen som besørge fylkesveiene, nesten 45.000 kilometer med vei, mens riksveinettet på nesten 11.000 kilometer, er statens ansvar. 

Foto
Jon Eeg / NTB scanpix
 
 

 

Veidirektøren

Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk

Publisert: 16. oktober 2019 kl 07.36
Oppdatert: 16. oktober 2019 kl 07.36

I mai meldte NTB at usikkerhet om organisering og lokalisering i Statens vegvesen hadde ført til at unormalt mange har sluttet i jobben, og at Vegdirektoratet fryktet kompetansetap. Da hadde 221 personer sluttet i fast stilling på fem måneder.

Nå melder VG at rundt 600 ansatte i faste stillinger har sluttet i Statens vegvesen hittil i år, av totalt 6.800 ansatte ved inngangen av året.

Veidirektøren sier til avisa at en utskiftning av de ansatte på nærmere 10 prosent gjør situasjonen kritisk og risikoen høy.

– Det som er kritisk, er at vi innenfor enkelte fagområder, i enkelte geografiske områder, mangler den kompetansen som både vi og fylkeskommunen trenger videre, sier konstituert veidirektør Bjørne Grimsrud.

Fra 1. januar skal fylkeskommunen besørge fylkesveiene, nesten 45.000 kilometer med vei, mens riksveinettet på nesten 11.000 kilometer, er statens ansvar.

1.850 av 6.800 ansatte i Statens vegvesen blir overført til fylkeskommunene. Det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvor disse kontorene skal ligge. Mye av denne usikkerheten skal ha medvirket til at folk slutter, men det er også rundt 30 prosent av dem som har sluttet, som har gått av med pensjon.

Saken fortsetter under annonsen