NHO Luftfarts medlemsbedrifter føler størst behov for omstilling framover. Flyr har etablert seg som en ny konkurrent på ruteflymarkedet. 

Foto
Torstein Bøe / NTB
 
 

 

Mange bedrifter forventer at de må omstille

Publisert: 19. august 2021 kl 10.40
Oppdatert: 19. august 2021 kl 10.40

Flest sier de vil omstille seg mot nye tjenester og produkter, samt nye markeder innenlands, ifølge undersøkelsen.

Mange vil også jobbe mer mot automatisering, mens det er bare 2 av 10 bedrifter som ser behovet for å omstille mot nye utenlandsmarkeder.

Ikke overraskende er det bransjene som er hardest rammet av koronapandemien, som ser størst behov for omstilling. Opptil 40 prosent av de som vil omstille seg vil trenge ekstern kapital for å klare det.

Bedring i markedssituasjonen

Ellers er situasjonen for norske bedrifter fortsatt i bedring i takt med at samfunnet åpner opp igjen. Kun 12 prosent av bedriftene sier markedssituasjonen er dårlig. 69 prosent har omsetning på eller over antatt normalt nivå. Kun 5 prosent har mer enn halvert omsetning sammenlignet med normalen – i juli var det tilfellet for hele 21 prosent.

Bedriftene har også tro på at bedringen fortsetter utover høsten. Nesten alle bransjene forventer at de vil øke omsetningen de neste månedene.

Størst forventninger til høsten har Mediebedriftenes Landsforening, der bedriftene i snitt ser for seg en økning på nesten 60 prosent. Ikke overraskende er luftfart, transport og reiseliv unntakene også her, ettersom sommersesongen tar slutt.

Saken fortsetter under annonsen

Få frykter konkurs

Kun én av ti bedrifter oppgir nå at de har betalingsvansker, som er nær en halvering fra april. I april oppga nesten 60 prosent av reiselivsbedriftene at de hadde problemer med regninger, mens andelen nå er under 20 prosent. Kun 8 prosent av bedriftene som svarte, mener de er i fare for å gå konkurs, noe som også er nær en halvering sammenlignet med april.

NHO tar opp en medlemsundersøkelse én gang i måneden. Denne gangen var det 2.452 bedrifter som svarte i perioden 9. til 13. august.