Dreamstime

3 enkle grep for bedre innfasing av nye ansatte

Publisert: 24. september 2018 kl 10.40
Oppdatert: 1. april 2019 kl 10.34

Innfasing er nye ansatte er viktig. Den første tiden legger grunnlaget for utviklingen i trivsel, produktivitet, forholdet til ledere og kolleger, evnen til å lære og utvikle seg, hvordan man passer inn i arbeidsmiljøet og mange andre faktorer.

Det er mye usikkerhet i en ny stilling, både rundt rolleavklaring, ansvarsområder, mål og oppgaver, og en tidlig avklaring av disse er sentralt. I en ny undersøkelse fant Microsoft ut at sannsynligheten for at en ansatt ble værende i selskapet i lengre tid var avhengig av én spesiell aktivitet: at lederen og medarbeideren hadde et én-til-én-møte innen den første uka.

Uansett hvor dyktig den nyansatte medarbeideren er, så må det alltid ligge en god innfasingsprosess i bunn, skriver Gideon Kimbrell hos magasinet Entrepreneur. Han er grunnlegger og eier av programvareselskapet Syragon, samt leder for appselskapet InList.

Ifølge han kan ledere ta tre enkle grep for å bedre innfasingsprosessen sin:

Unngå å drukne nyansatte i «busy work»

Det er viktig å la nye medarbeidere føle at de bidrar, helt fra første arbeidsdag. Det gjør de ikke hvis de blir nedlasset i enkle oppgaver for å gi dem en rolig start.

Annonse

I stedet for å gi nye arbeidstakere lette, men uviktige oppgaver, kan man for eksempel engasjere dem i miniprosjekter som de skal fullføre innen den første arbeidsuka, der resultatet faktisk har betydning for virksomheten. Dette gir dem ansvarsfølelse og engasjement, og ikke minst en mestringsfølelse hvis det går bra, skriver Kimbrell.

Unngå de store møtene

De første ukene har ikke nyansatte behov for å delta på store møter med mange ledere og mellomledere. Det kan virke både skremmende og forvirrende, skriver Kimbrell.

I starten trenger ansatte tydelige retningslinjer og mål å forholde seg til, og behøver å konsentrere seg om sine første oppgaver eller prosjekter i stedet for å måtte tenke på strategi og «det store bildet». Dette kommer etter hvert, mener han.

Tilby dem en mentor

Annonse

De første ukene kommer til å være fulle av spørsmål og usikkerhet for en ny medarbeider, men det er ikke alltid så lett å spørre om hjelp. Kanskje vet man ikke hva man skal spørre om eller hvem man skal spørre, og kanskje vil man ikke være til bry. En mentor kan ta seg av alt dette – de kan være tilgjengelig for veiledning, svare på spørsmål og gi råd om arbeidsoppgavene, i tillegg til å drive inkluderingsarbeid og sørge for at den nye kommer seg raskt inn i kulturen og miljøet, anbefaler Kimbrell.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no