Kreative stjerner har skjeldne egenskaper som ikke kan læres på skolebenken. Men de kan smitte over på de som samarbeider med stjernene.

Foto

Štefan Štefančík / CC

En kreativ stjerne på teamet avler nye stjerner

Publisert: 10. januar 2019 kl 10.35
Oppdatert: 15. januar 2019 kl 10.42

Joda, de kan utvikle seg til primadonnaer, stille andre i skyggen og ha irriterende nykker.

Men ny forskning fra handelshøyskolen INSEAD dokumenterer at det er mange gode grunner for å likevel satse på stjernene - i hvert fall for team som skal være kreative.

Det viser seg at ved å jobbe tett med en «mester», øker kreativiteten til de andre på laget.

Samtidig øker sjansen for for at også de en dag vil bli en stjerne.

I artikkelen Where Do Stars Come From? The Role of Star vs. Nonstar Collaborators in Creative Settings av Manuel Sosa og Jürgen Mihm ved INSEAD og Haibo Liu ved Universitetet i California, har man undersøkt samarbeidet mellom stjerner og vanlige medlemer på et team.

– Vi ønsket å forstå om det å jobbe med en stjerne ville øke sjansene for å selv bli det. Og det var nettopp det vi så, sier Sosa.

Han og de andre forskerne undersøkte designere som har fått patenter godkjent i USA de siste 35 årene.

Saken fortsetter under annonsen

Et av funnene i artikkelen er at kreative stjerner oftere har de ferdighetene som er nødvendig for å skape innovative gjennombrudd og at de er flinke til å overføre disse egenskapene til dem de samarbeider med.

Dette er egenskaper som evnen til å forstå de rådende innovasjonsparadigmene, knippet av regler og mønstre som gir de mest nyskapende tankene.

De evner også å skape nye slike paradigmer ved å ta i bruk overraskende og tilsynelatende motstridende synspunkt som de snur og vender på og raffinerer til noe helt nytt.

Forskerne er klare på at dette ikke er egenskaper man plukker opp i et klasserom. Mens noen stjerner bare jobber slik helt intuitivt, har andre ervervet evnene gjennom mange år med prøving og feiling.

Men poenget er at sjansen for å plukke opp disse verdifulle egenskapene øker kraftig dersom man jobber tett med noen som har dem.

– Det er viktig å merke seg at det å jobbe med en stjerne ikke utelukker samarbeid med ikke-stjerner. Begge typene bidrar til det innovative arbeidet, sier Sosa.

Mange virksomheter unngår stjerner på sine team, og fokuserer i stedet på mangfold.

Saken fortsetter under annonsen

– Det vi fant ut var at stjerner bidrar med noe ekstra og skjeldent som kan ha en varig effekt på virksomhetens kreative prosess, sier han.

Når ikke-stjerner jobber sammen og deler erfaringer og nettverk, kan det motsatte av mangfold fort bli utfallet slik at alle faller tilbake på en form for gruppetenkning som er skadelig for kreativiteten.

Men med en stjerne på laget, snus dynamikken på hodet. Da blir felles erfaringer og nettverk en styrke som bidrar til å heve det kreative nivået, mener forskerne.

Prøv DP
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.