Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.

Foto

Microsoft

Tre ting ledere kan gjøre for å fremme en mer innovativ kultur

Publisert: 18. november 2019 kl 10.42
Oppdatert: 20. november 2019 kl 15.52

Microsoft har gjennomført en undersøkelse blant 9 113 ansatte og ledere på tvers av ulike bransjer i Europa, hvorav 604 kom fra Norge.

Et av temaene er innovative kulturer, og IT-selskapet konkludererer med at slike kulturer kan gi store fordeler.

Bedrifter som ble vurdert til å ha «innovative kulturer» hadde dobbelt så stor sannsynlighet for en tosifret vekst enn andre bedrifter, hevder de i en pressemelding om undersøkelsen.

De ansatte vil bli

De innovative bedriftene så også ut til å stå støtt hos sine ansatte: 88 prosent av de ansatte i den typer orgainsasjoner i undersøkelsen planlegger å fortsette i samme jobb, i motsetning til 62 prosent av ansatte som jobber i mindre innovative kulturer.

– Resultatene viser at de bedriftene som lykkes, har ledere som er mer opptatt av hvordan de kan hjelpe de ansatte til å være mer innovative, fremfor utelukkende mer produktive, kommenterer Kimberly Lein- Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge i pressemeldingen om undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte og bedrifter på tvers av ulike sektorer i Europa. Undersøkelsen hadde 9.113 respondenter, hvorav 604 av disse er fra Norge.

Saken fortsetter under annonsen

Microsoft mener å se, ut fra undersøkelsen, at dette er tre grep bedrifter kan ta for å fremme en mer innovativ kultur: 

1. Beskytt tiden til de ansatte og fremme arbeidsflyt

I undersøkelsen kom det frem at ansatte mister opptil halvparten av sin optimale arbeidstid i løpet av en uke til uproduktive møter, e-poster, unødvendige forstyrrelser og tid brukt på å finne frem til riktige dokumenter. Undersøkelsen fant også at en kombinasjon av å ha det rette fysiske miljøet, tekniske verktøy og en leder som støtter ulike måter å jobbe på, kan redusere tidssvinnet med over 50 prosent i norske bedrifter. Mer enn å frigjøre de ansatte til å «få mer gjort», kan det også gi en bedre arbeidsflyt. Medarbeidere som fikk mer tid til konsentrert arbeid, oppga tre ganger så ofte at de sa at de var glade i jobben sin.

– Å gi medarbeidere verktøy og mulighet for å frigjøre mer fokustid, kan være viktig både for den enkeltes trivsel og for bedriftens innovasjonskraft, sier Lein-Mathisen.

2. Bryt ned silotankegang og bygg bro

Bedrifter med innovative kulturer fokuserer på samarbeid med både interne og eksterne. På spørsmål om hvor viktig samarbeid er for fremtidig vekst, var det tydelige forskjeller mellom bedriftene:

  • 85 prosent sa at internt samarbeid på tvers av team er veldig viktig for vekst, sammenlignet med 78 prosent av lederne i mindre innovative bedrifter.

  • 80 prosent sa at det å samarbeide eksternt med sine partnere er avgjørende for at bedriften skal vokse, sammenlignet med kun 67 prosent av bedrifter med lavere innovasjon.

Saken fortsetter under annonsen

– Når det kommer til hvordan bedrifter best kan arbeide for å fremme samarbeid, viser undersøkelsen at det hjelper å gi de ansatte fleksibilitet i forhold til når og hvor de jobber, samt at de har teknologien som gjør dette mulig, sier Lein-Mathisen.

3. Utvikle en støttende læringskultur

De som jobber i de mest innovative organisasjonene, oppgir at de har ledere som støtter dem. Det er faktisk dobbelt så sannsynlig at de vil si at de føler seg berettiget til å ta egne beslutninger. Videre er det mer sannsynlig at de vil si at de blir hørt innenfor bedriften (74 prosent blant dem i en innovativ kultur versus 43 prosent av dem i mindre innovative selskaper).

– Det er tydelig at disse lederne er mer fokusert på å mobilisere, i stedet for å styre teamene sine. Dessuten er det mer sannsynlig at ansatte i innovative kulturer sier at de føler at det er greit å gjøre en feil. Dette kan jeg virkelig forstå. I vår tid der endring er den eneste konstanten, beveger vi oss alle raskt, så feil er uunngåelige. Det viktigste er at vi åpent kan erkjenne de tingene som ikke fungerer, lære av dem, tilpasse oss og fortsette videre som et team, avslutter Lein-Mathisen.