Thor Manum, Norges offisers- og spesialistforbund (Foto: NOF).

– Min opplevelse er at besetningen ble ivaretatt på en god måte

Publisert: 12. mai 2022 kl 13.00
Oppdatert: 12. mai 2022 kl 15.32

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret, Thor Manum, sier til Dagens Perspektiv at så langt han har registrert, er det ikke noen fra besetningen på «Helge Ingstad» som har tatt kontakt og meldt om at de er blitt dårlig fulgt opp i etterkant, hva angår psykiske reaksjoner. 

– Min opplevelse er at besetningen er blitt ivaretatt på en god måte, sier Manum, som ar en av dem som møtte besetningen da de kom til Haakonsvern etter kollisjonen. 

– Sjøforsvaret har hatt tett kontakt med dem, og de har brukt Sjøforsvarets støttelag aktivt til å følge opp både den enkelte og gruppen.

– Det har også vært egne samlinger for dem som var igjennom dette, sier Manum, som legger til at det har lugget ørlite på noen praktiske ting; som forsikringsoppgjør og klær, når mange skulle ha ting samtidig.

Forbedring

– Er Forsvaret blitt flinkere til å følge opp personell som har vært utsatt for tunge hendelser? 

Annonse

– Ja. Vi har heldigvis ikke så mange slike ulykker, men Sjøforsvaret er blitt betraktelig bedre til å følge opp med årene. Det gjelder også når folk vender hjem fra internasjonale operasjoner og Nato-oppdrag.

– Det er viktig å fortsette oppfølgingen over tid, gjerne over flere år, men så langt ser det ut til at besetningen på «Ingstad» har kommet gjennom dette på en god måte. 

­

Finn ledige stillinger på lederjobb.no