– Også NRK-styret, som alle andre styrer i statlige selskap, må tilpasse seg de nye retningslinjene når de kommer i eierskapsmeldinga. Foto: Ilja C. Hendel

Statlige lederlønninger

– Også NRK må innrette seg etter retningslinjene om lønn

Publisert: 9. mai 2022 kl 10.41
Oppdatert: 10. mai 2022 kl 09.15

Det er lønna til den nyansatte kringkastingssjefen som har aktualisert debatten om den galopperende lønnsutviklingen til ledere i statseide selskap – som NRK.

Gylden mulighet til kutt

I november krevde Senterpartiet og SV at den nye kringkastingssjefen burde gå ned i lønn. For å markere at den nye regjeringen ønsker å sette ned foten for altfor høy lønnsvekst blant toppene i statlig sektor.

Det skjedde imidlertid ikke da den nye NRK-sjefen Vibeke Fürst Haugen ble ansatt for kort tid siden. Fastlønna hennes steg med rundt 90.000 kroner, sammenlignet med forgjenger Thor Gjermund Eriksen. 

Det fikk Kathy Lie, kulturpolitisk talsperson i SV, til å reagere.

– Her har regjeringa forsømt en gylden mulighet til å ta tak i de galopperende lederlønningene i staten. Regjeringspartiene har vært klare på at de skal få kontroll, men har ikke klart å følge opp dette i realiteten, svarte Lie nylig på spørsmål fra Dagens Perspektiv.

Retningslinjer som marsjordre?

Saken fortsetter under annonsen

Verktøyet som skal sette en stopper for det, kommer til å ligge i den nye eierskapsmeldingen (se faktaboks i slutten av artikkelen). Støre-regjeringen jobber med den akkurat nå, opplyser kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Dagens Perspektiv.

I den skal det inngå konkrete retningslinjer for blant annet lederlønn i offentlig sektor generelt, og staten spesielt. Meldingen skal presenteres i løpet av 2022. Retningslinjer om lederlønn i statseide selskap ble også varslet i regjeringserklæringen «Hurdalsplattformen» i fjor høst.

Trettebergstuen understreker at regjeringen er veldig opptatt av at den skal «stoppe den lederlønnsgaloppen som har fått lov til å utvikle seg». Og viser altså til den ventede eierskapsmeldingen.

– Vi i Kultur- og likestillingsdepartementet skal selvfølgelig følge opp dette hos oss også, forsikrer hun overfor Dagens Perspektiv.

– Også NRK må tilpasse seg

Trettebergstuen understreker overfor Dagens Perspektiv at det er styret i statskanalen som bestemmer lønna til kringkastingssjefen, og er like klar på en annen ting:

– Også NRK, som alle andre styrer i statlige selskap, må tilpasse seg de nye retningslinjene i den neste eierskapsmeldinga.

Saken fortsetter under annonsen

Les også: – Det er styrets ansvar å fastsette kringkastingssjefens lønn

Fakta om statlig eierskap

Staten har direkte eierskap i 71 selskap. Det forvaltes av departementene. Statens direkte eierskap er betydelig, både i antall selskaper og verdier.

Verdien av statens eierandeler i selskap, hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid, var ved utgangen av 2020 beregnet til 740 milliarder kroner. Av dette utgjorde 598 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs.

Støre-regjeringen har startet arbeidet med ny eierskapsmelding. Den skal legges fram i løpet av inneværende år. Den gjeldende er fra 2019. I eierskapsmeldingen beskrives det hvorfor og hva staten bør eie, samt hvordan staten skal utøve sitt eierskap.

Det legges opp til en bred prosess hvor selskapene i statens portefølje, aktører i næringslivet og ulike organisasjoner blir spurt om å komme med innspill. Næringsministeren vil blant annet holde innspillmøter med arbeidslivsorganisasjoner og aktører i kapitalmarkedet.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet
Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no