Fisk er en av de største eksportvarene til Norge. Gjennom koronaåret 2020 klarte norsk eksport seg greit til tross for pandemien. 

NTB
 
 

 

Norsk eksport har klart seg godt til tross for pandemien

Publisert: 30. juni 2021 kl 08.09
Oppdatert: 30. juni 2021 kl 08.09

Dollarverdien av norsk eksport falt med 0,5 prosent i 2020, viser beregninger gjort av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Av de andre 36 OECD-landene var det bare Irland, Luxembourg, Israel, Litauen og Polen som hadde en mindre nedgang i eksporten sin enn Norge. Nabolandene våre Sverige og Danmark hadde en eksportnedgang på henholdsvis 5 og 8 prosent.

– Mange norske eksportbedrifter har klart seg godt gjennom koronakrisen. Omstillingstakten i etablert næringsliv har vært høy, og vi ser nå at det vokser fram nye eksportnæringer, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Innovasjon Norge jobber blant annet med å gi råd til norske bedrifter som ønsker eller allerede er i gang med å eksportere til utlandet.

Investert i ny teknologi

Grunnen til at eksporten gikk nedover i 2020, var blant annet nedgang i næringer innen olje og gass og turistnæringen. Men Innovasjon Norge er imponert over bedriftenes evne til nyskaping:

– I det som har vært et kriseår for blant annet norsk reiseliv, har vi i Innovasjon Norge også sett at mange bedrifter har investert i ny teknologi for å møte økende internasjonal etterspørsel på områder der Norge har fortrinn, innen grønn industri, som batterier, hydrogen og havvind, men også innen helse- og landbruksteknologi, for å nevne noe, sier Haugli.

Saken fortsetter under annonsen

Nå øker eksporten igjen

I løpet av de første månedene i 2021 tok norsk eksport seg opp igjen.

– Mars måned i år er ifølge SSB den måneden med størst norsk eksport noensinne, og OECD forventer at norsk eksport øker både i 2021 og 2022. Det gir grunnlag for optimisme, sier Haugli.

Ifølge anslagene til OECD vil norsk eksport øke med 2,3 prosent gjennom 2021, og med nye 4,2 prosent i 2022.

Selv om det kunne gått verre for norske bedrifter i koronakrisen, mener Innovasjon Norge at landet fremdeles står overfor en del av de samme eksportutfordringene nå som før pandemien.

– Norge vil fremover være avhengige av å få flere nye eksportbedrifter og nye eksportnæringer, understreker Haugli.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no