Thor Mosaker er administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Foto

Smart Innovation Norway

Lanserer ny klynge for kunstig intelligens

Publisert: 4. september 2019 kl 09.45
Oppdatert: 8. november 2019 kl 10.20

Sammen med sentrale næringslivspartnere, danner forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway, en splitter ny næringsklynge innen anvendt AI for å løfte norske bedrifter inn i fremtiden.

– Det forskes mye på AI (kunstig intelligens) for tiden, og store nasjoner som USA ligger langt fremme. Smart Innovation Norway har alltid fungert som en bro mellom forskning og næringsliv og vårt mantra er «no impact, no research», sier Thor Mosaker, administrerende direktør i Smart Innovation Norway. Det er derfor naturlig for oss å satse på en næringsklynge for dem som ønsker å anvende kunstig intelligens i praksis, legger han til.

AI har kommet for å bli

Mosaker forklarer at den nye klyngen ikke kun skal konsentreres om kunstig intelligens isolert sett, men vil i tillegg omfatte cybersikkerhet, forretningsutvikling, etikk og rammebetingelser, mennesker og organisasjon.

– Vi ønsker å ha en klynge som ser på AI så praktisk som mulig, der medlemmene kan hjelpe hverandre til å bli klare for den nye æraen vi går inn i – hvor AI kommer til å være en viktig del av livene våre, påpeker han.

For å oppnå klyngens mål om å gjøre norske bedrifter bærekraftige og klare for en ny verden, som i stor grad vil være styrt av kunstig intelligens, har det Halden-baserte forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway samlet nøkkelorganisasjoner fra både privat næringsliv, offentlig sektor og akademia. Allerede nå har over 40 ulike aktører sagt ja til å bli medlemmer i næringsklyngen.

– Alle de som er med i klyngen er selskap som jobber med AI eller har vedtatt at de skal jobbe med AI, forteller Mosaker.

Saken fortsetter under annonsen

1+1=3

Blant initiativtakerne er Smart Innovation Norway, softwarekometen eSmart Systems og forskningsorganisasjonen IFE (Institutt for Energiteknikk).

– Vi har et sterkt kompetansemiljø innen anvendt AI i Halden fra før, med IFE, som har levert AI-løsninger internasjonalt siden 1980-tallet, og Høgskolen i Østfold, som har holdt fast ved å tilby rene maskinlæringsstudier mens andre høgskoler og universiteter kanskje har hoppet over på andre ting, poengterer Mosaker.

Klyngen har også fått selskap av tunge aktører som Østfold Energi, Zacco og Statsbygg, samt flere oppstartsselskaper.

Den globale teknologileverandøren, Cyviz, støttet tidlig klyngeinitiativet, og har på sin side bidratt til digitalisering og effektivisering av norske og utenlandske organisasjoner i over 20 år med sine nyskapende løsninger innen visualisering, samhandling og simulering.

– Vi har altså en sterk kompetanse i bunnen og når alle disse selskapene som ønsker å jobbe med anvendt AI kommer sammen, får du muligheten til å lære av de beste. Tanken med denne klyngen, som med andre næringsklynger, er at når folk kommer sammen kan 1 pluss 1 fort bli 3, sier Mosaker.

AI i både forskning og kommersialiserte produkter

Saken fortsetter under annonsen

Mosaker trekker fram det unike AI-miljøet som allerede finnes i Halden som en sentral og viktig faktor i utviklingen av den nye klyngen. Ved siden av nevnte IFE og HiØ, som i norsk målestokk har en helt spesiell historikk og tradisjon når det kommer til AI, representerer teknologiselskapet eSmart Systems på mange måter den neste generasjonen næringsliv i Norge:

– eSmart Systems har antakeligvis landet Norges største investering innen AI fra tyske og amerikanske investorer på nesten en halv milliard. Dermed har vi i Halden både det som finnes av tung kompetanse i form av produksjon og vi har et selskap som tilbyr industrialisert AI integrert i softwareproduktene sine gjennom eSmart Systems. Den kombinasjonen gjør

at Halden-miljøet står i en helt spesiell posisjon for å videreutvikle og dele denne kunnskapen nasjonalt, fastslår Mosaker.

– Norge må ta igjen det tapte

Han tror den nye næringsklyngen vil bli viktig for norske virksomheters kompetansebygging og innovasjon innen anvendt AI i fremtiden.

– Norge ligger langt etter når det kommer til satsing på AI og vi merker på den positive mottagelsen at det er behov for samarbeid på området. Vi tror at vi kan få Norge til å ta igjen litt av det forsømte ved at gode krefter samler seg og lærer av hverandre, avslutter Thor Mosaker.

Fra før av leder Smart Innovation Norway næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, med over 70 partnere. Begge klynger vil leve side om side i Smart Innovation Norway.

Saken fortsetter under annonsen