Foto

Forskningsrådet

22 nye forskningssentre for innovasjon

Publisert: 12. juni 2020 kl 10.20
Oppdatert: 12. juni 2020 kl 11.08

22 forskningsmiljøer får status som senter for forskningsdrevet innovasjon og skal sikre et tett samarbeid mellom næringslivet og forskere.

Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

SFI-ordningen er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet fikk 70 søknader til utlysningen sist høst.

 
Saken fortsetter under annonsen

– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Ordningen har vært i bruk i over ti år og samlet forbruk er på rundt 10 milliarder kroner. En evaluering viste i 2018 at SFI-ordningen hadde fungert godt.