Hadia Tajik (AP) mener at det kun er de rike som tjener på at kommuner setter ned formuesskatten. Finansdepartementet har regnet ut at hvis alle kommunene i Norge setter ned formuesskatten til laveste sats, vil de totalt tape nærmere 9 milliarder kroner. 

Foto
Ørn E. Borgen / NTB
 
 

 

Norske kommuner kan tape milliarder på å sette ned formuesskatten

Publisert: 26. november 2020 kl 08.15
Oppdatert: 26. november 2020 kl 08.15

At Bø kommune kutter formuesskatten har allerede lokket til seg flere kapitalsterke nordmenn som har benyttet anledningen til å skaffe seg en bolig i kommunen.

Hadija Tajik sier til E24 at det er kun de rikeste som tjener på denne ordningen slik den er i dag.

Tajik stilte i den anledning et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) der hun spurte om hva provenyeffekten vil være dersom den kommunale formuesskatten settes til 0,2 prosent i hele landet.

Nå har Finansdepartementet regnet ut at det samlede provenytapet for kommunene dersom alle reduser formuesskatten til 0,2 prosent, vil være 8,67 milliarder kroner. Finansminister Sanner skriver i et svar til Tajik at en lavere skattesats i én kommune vil få konsekvenser for inntektsutjevningen og fordelingen av skatteinntekter mellom kommuner.

Sanner opplyser også at det i dag kun er Bø kommune som har benyttet seg av muligheten til å redusere den maksimale skattesatsen fra 0,7 til 0,2 prosent.

– Får høyresiden gjennomslag for at formuesskatten skal kuttes, så vil det skyve ansvaret for å finansiere velferden over på arbeidstakerne. Arbeiderpartiet nekter å bli med på det, sier Tajik til E24.

Saken fortsetter under annonsen