Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har endret syn i abortsaken. Her er hun i stortingssalen.

Foto
Ole Berg-Rusten / NTB
 
 

 

Hadia Tajik har endret syn

Mer åpen for å fjerne abortnemndene

Publisert: 16. april 2021 kl 08.40
Oppdatert: 24. november 2021 kl 03.38

– Jeg startet nok med å være skeptisk, sier Tajik til NTB.

Hun velger nå å åpne opp om sitt syn på en av de vanskeligste sakene som Arbeiderpartiets landsmøte skal ta stilling til i helgen.

I forkant av landsmøtet har flertallet i programkomiteen gått inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Men et mindretall i programkomiteen vil gå lenger.

Deres forslag er å avvikle abortnemndene og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker.

Påvirket av samtaler

Tajik forteller at hun til å begynne med mente at Ap burde gå forsiktig fram i spørsmålet og at en utredning ville være det beste.

Saken fortsetter under annonsen

– Men gjennom det siste året har jeg snakket blant annet med folk som selv sitter i nemnd, og som forteller at de opplever at maktforholdet er såpass skjevt mellom de som sitter i nemnda, og kvinnen som ber om hjelp, at også de selv ser behovet for at man avvikler nemndene, sier hun.

– Det har gjort at jeg er mer åpen for at man allerede nå fatter et vedtak om å avvikle nemndene.

Nestlederen vegrer seg likevel for å gi klare føringer til landsmøtet.

– Dette spørsmålet er nå til behandling i landsmøtet, og det er opp til landsmøtet å ta en endelig beslutning her.

Uavklart om rusreformen

Et annet spørsmål som har skapt mye diskusjon i partiet, er rusreformen.

Tajik tenker seg nøye om før hun svarer på NTBs spørsmål om hva standpunktet hennes er.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er en sak som engasjerer veldig mange. Jeg syns det er en vanskelig sak.

Ifølge Tajik er det bred tilslutning i partiet til at det må skje endringer i måten tungt rusavhengige møtes på.

– Så er det fortsatt uavklart hva som kommer til å bli vedtaket på landsmøtet på hvordan vi bør møte de som ikke har en rusavhengighet, men som likevel har brukt narkotiske stoffer, konstaterer hun.

Angriper statsministeren

I dag er Tajik i foreldrepermisjon. Men allerede 1. juni er hun tilbake for fullt, og på landsmøtet har hun fått ansvar for å snakke om partiets grunnleggende verdier og ideologi.

NTB har i forkant fått lese et utdrag av Tajiks landsmøtetale. Der trekker hun blant annet fram en uttalelse fra statsminister Erna Solberg (H) til NRK om folk som ikke lenger har råd til mat under pandemien. «Ja, altså, det er jo krevende. Så er spørsmålet: Hadde de egentlig råd til det før òg?» sa statsministeren.

– Jeg syns det var støtende, sier Tajik til NTB.

Saken fortsetter under annonsen

Ifølge henne vitner statsministerens respons om en ideologisk forskjell mellom Ap og Høyre.

– Høyres politiske utgangspunkt er ikke bare at de har latt dette skje. De har ført en politikk som forsterker de sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk, sier hun.

Dugnad

I landsmøtetalen beskylder Tajik regjeringen for å ta penger rett fra oljefondet og gi direkte pengegaver til folk som har mye fra før.

– Erna Solberg og Høyre kan ikke noe for at det kom en koronapandemi. Den kom. Men det de kan noe for, er måten de har valgt å håndtere den på, sier Tajik til NTB.

– Når man velger å ikke legge begrensninger på utbytte og bonuser, så er det et politisk vedtak som fører til at fellesskapets penger går til personlig berikelse.

I talen reagerer hun også på hvordan pandemihåndteringen framstilles som en dugnad.

Saken fortsetter under annonsen

«Jeg har aldri hørt om en dugnad der noen tjener seg styggrike på store utbytter, mens andre går sultne til sengs», sier Tajik i utdraget som NTB har fått.