Kunstig intelligens

Hele 9 av 10 kunder påpeker viktigheten av å vite når de kommuniserer med kunstig intelligens versus mennesker, skriver Jens Conradi. Foto: Metamorworks | iStock Photo 

Synspunkt | Andreas Bjørnebye og Mads Ribe: Dette sier topplederne om kunstig intelligens

Publisert: 1. desember 2023 kl 08.16
Oppdatert: 1. desember 2023 kl 08.16

­Både Andreas Bjørnebye og Mads Ribe er advokater og assosierte partnere i Ernst & Young Advokatfirma AS.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Den neste teknologiske revolusjonen er, ifølge Forbes, sparket i gang med frislippet av generativ kunstig intelligens (KI), som ChatGPT.

Ledere for selskaper over hele verden anerkjenner potensialet i generativ KI, men har pekt ut manglende kompetanse og regulatoriske og etiske utfordringer som de største barrierene.

Nå ansetter selskaper folk med KI-kompetanse, og det etterlyses såkalte «prompt engineers». Dette kommer fram i Ernst & Youngs (EY) siste globale CEO Pulse fra oktober i år , som spør 1.200 administrative ledere fra hele verden om aktuelle temaer. 

Saken fortsetter under annonsen

Ansetter folk med KI-kompetanse

Siden i sommer er det registrert en økning i antall selskaper som planlegger å investere i, og ta i bruk kunstig intelligens (KI), viser undersøkelsen.

Selskapene anerkjenner at teknologien kommer til å utfordre («disrupte») virksomhetens forretningsmodell, og 44 prosent av de spurte lederne i Norden har de siste månedene ansatt personer med KI-kompetanse, for å møte det økende kompetansebehovet.

Sannsynligheten for at du møter en «prompt engineer» ved lunsjbordet den nærmeste tiden, er dermed rimelig høy.  

Overveldet av mulighetene

Likevel opplever svært mange av topplederne også at det er vanskelig å skjære gjennom støyen rundt KI. Mange ledere er overveldet av de mange mulige bruksområdene for teknologien.

EYs norske undersøkelse i direktør-nettverket til Oslo Business Forum viser at funksjoner med fokus på markedsføring og salg ligger langt fremme i bruk, mens typiske støttefunksjoner som HR, anskaffelser og juridisk henger bakpå.

Saken fortsetter under annonsen

Dette er i tråd med vår opplevelse, der fokuset typisk er hvordan KI kan transformere kundeopplevelsen, understøtte beslutningsprosessen internt, revolusjonere administrasjon av forsyningskjeden, akselerere innovasjon og kreativitet, og mye mer.

Dette til tross for en Goldman Sachs-rapport «allerede» i mars i år satte søkelys på at juridiske oppgaver har blant de største potensialene for teknologien.

Krevende å hente ut gevinster?

Teknologien lover en del lavthengende frukter. EYs globale undersøkelse viser at der kunstig intelligens nå har vesentlig påvirkning på virksomheten, antar lederne at det vil kreve mer å hente ut gevinster fra teknologien etter hvert.

Her spiller også regulatoriske og etiske hensyn inn. 42 prosent av de nordiske respondentene svarer at de har begynt å kartlegge regulatoriske og etiske risikoer som er unike for kunstig intelligens.

KI vil gi et fortrinn

Videre svarer 40 prosent at de har etablert KI-piloter og KI-komiteer som skal vurdere risiko og styring ved disse. Nær halvparten av de spurte melder at arbeidet med slike tiltak så vidt er begynt.

Saken fortsetter under annonsen

Og mye taler for at disse selskapene får et fortrinn fremover. Rundt tre av ti nordiske direktører svarer at deres fokus og kompetanse på «KI-governance» betydelig akselererer deres utvikling og bruk av KI.

Samtidig svarer én av tre at deres manglende kompetanse om det samme hindrer deres utvikling.

Vil redefinere virksomheten

Av de virksomheter som har mer inngående erfaring med kunstig intelligens, mener topplederne at det vil ta tre til fem år å få ytterligere innvirkninger på virksomheten. Samtidig ser det ut til at teknologien vil redefinere virksomheten og forretningsmodellen i løpet av få år.

 

«Bildet de daglige lederne tegner, indikerer at kunstig intelligens til dels er ukjent territorium og vanskelig å forholde seg til.»

 

Saken fortsetter under annonsen

Rundt en sjettedel av CEOene svarte at KI allerede har redefinert virksomhetens forretningsmodell, interne funksjoner og innovasjon, og at det driver omsetningsvekst, produktivitet og talent.

Rundt en tredjedel forventer slike virkninger i et perspektiv på et til to år. 

KI fortsatt ukjent terreng

Bildet de daglige lederne tegner, indikerer at kunstig intelligens til dels er ukjent territorium og vanskelig å forholde seg til.

Det å forstå sin modenhet og identifisere gap mellom visjon og virkelighet, og så prioritere noen strategiske initiativer, vil skape stor verdi til begrenset risiko. Her står styring av risiko og etterlevelse av regelverk sentralt.

EUs AI Act er forventet sluttført snart. Med det innføres det mest omfattende regelverket for bruk av kunstig intelligens globalt. Her viser våre resultater at de selskapene som kombinerer økt KI-kompetanse i organisasjonen med fokus på god risikostyring, opplever en betydelig fordel i sin KI-utvikling.  

Det er verdt å merke seg at det overveldende flertallet av topplederne i Norden antar at KI vil påvirke virksomheten deres vesentlig. Kun 1 prosent antar at teknologien ikke vil påvirke deres virksomhet.

Saken fortsetter under annonsen

Det samsvarer godt med tesen om at KI bærer samfunnet inn i en ny industriell revolusjon.