Chatboten ChatGTP

OpenAI, kjent som en pionér innen kunstig intelligens med over 100 millioner ukentlige brukere, står nå i et virvar av spekulasjoner og analyser fra eksperter og kommentatorer, skriver Tor Wallin Andreassen. OpenAI står blant annet bak utviklingen av chatboten ChatGTP. Illustrasjonsfoto: stockcam | iStock Photos

Synspunkt | Tor W. Andreassen: OpenAI i fritt fall uten tillit

Publisert: 21. november 2023 kl 10.17
Oppdatert: 22. november 2023 kl 09.57

­Tor Wallin Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: I kjølvannet av de drastiske endringene i ledelsen hos OpenAI, har medieinteressen eksplodert. Fra teknologitidsskrifter til finansaviser er det tillitskrisen i selskapet som dominerer overskriftene.

OpenAI, kjent som en pionér innen kunstig intelligens med over 100 millioner ukentlige brukere, står nå i et virvar av spekulasjoner og analyser fra eksperter og kommentatorer. Selskapets nylig offentliggjorte brev fra de ansatte til styret hvor 700+ ansatte truer med å si opp, har utløst et mediesirkus om organisasjonens fremtid og integritet. Styret er underlig nok taus.

Dypt bekymret

Brevet uttrykker en dyp bekymring for selskapets vei fremover, og gir klart uttrykk for mangel på tillit mellom styret og de ansatte.

Saken fortsetter under annonsen

At de ansatte mener at styret er inkompetent, gjør ikke saken enklere. De ansattes åpenhjertige appell om gjeninnsettelse av Sam Altman og Greg Brockman har ikke bare skapt bølger internt, men har også fanget oppmerksomheten til New York Times, Washington Post, Financial Times, og Wall Street Journal. NRK har også kommentert saken.

Opprøret mellom de ansatte og styret har ført til offentlige diskusjoner om lederskapets rolle i teknologiinnovasjon og etikken i styringen av slike selskaper.

Dette kommer på et tidspunkt hvor OpenAI har kommet langt med sin GPT-teknologi. At Sam Altman har oppnådd heltestatus i AI-miljøet, gjør stridighetene spesielt merkbare i offentligheten.

Strategiske omstruktureringer?

Videre har Microsofts rolle blitt et sentralt tema. Deres umiddelbare ansettelse av Sam Altman og forslag om å ansette sentrale OpenAIs ansatte i et nytt datterselskap, peker på mulige strategiske omstruktureringer og kan signalisere en endring i maktbalansen i AI-sektoren.

At Microsofts aksje steg med to prosent samme dag og ga en «all time high» notering på 377 US-dollar, sier litt om finansmarkedets syn på saken.

Saken fortsetter under annonsen

OpenAIs situasjon har reist viktige spørsmål om tillitens rolle i innovative bedrifter og hvordan konflikter på toppnivå kan påvirke hele teknologiøkosystemet. Selskapets håndtering av denne interne krisen kan få langtrekkende konsekvenser for hvordan innovasjon og fremgang styres i slike grensesprengende miljøer.

Stridens kjerne synes å kretse rundt kommersialisering av teknologien kontra forsiktig ansvarlig utvikling av den.

 

«Selskapets fremtid, og spørsmålet om det kan opprettholde sin posisjon som en leder i KI-verdenen, er nå et spørsmål som opptar mange – spesielt dersom de ansatte går til Microsoft.»

 

Analytikere peker på at tillitskrisen hos OpenAI ikke bare er en intern affære, men også en som kan ha en dominoeffekt på partnerskap, investorforhold og fremtidig rekruttering. 

Saken fortsetter under annonsen

Nå venter teknologibransjen og investorer på styrets neste trekk, noe som vil indikere retningen for OpenAI og mulig for hele feltet av kunstig intelligens.

Mens OpenAI desperat prøver å navigere gjennom denne turbulente perioden ved å ansette den tredje topplederen på en knapp uke, vil medienes og den offentlige oppmerksomheten følge intenst med.

Selskapets fremtid, og spørsmålet om det kan opprettholde sin posisjon som en leder i KI-verdenen, er nå et spørsmål som opptar mange – spesielt dersom de ansatte går til Microsoft.

 

  • Redaksjonell anmerkning: 22. november, dagen etter at Andreassens kronikk ble publisert, fikk OpenAIs toppsjef Sam Altman tilbake jobben sin.