Hva med å ta et møte i friluft, kombinert med den daglige lufteturen?

Foto

iStock/Marija Jovovic

Synspunkt

Nå er det tid for oss ledere å «bjuda på»

Publisert: 1. februar 2021 kl 08.21
Oppdatert: 1. februar 2021 kl 08.44

Det har vært skrevet mye om hjemmekontor og at ingenting kommer til å bli som før.

Det er jeg enig i, for ingenting er konstant. Men smittesituasjonen skifter fra dag til dag, påbudene og anbefalingene endres raskt og vi spekulerer i hvordan de nærmeste arbeidsukene kommer til å bli.

Perioden vi har vært igjennom har vært utfordrende og for mange svært vanskelig på ulike vis. Ifølge Akademikernes undersøkelse, sier halvparten at de jobber mer effektivt på hjemmekontor.

Samtidig sier 83 prosent at de savner det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen.

Man savner dynamikken og miljøet som arbeidsplassen gir, og synes ikke det er særlig produktivt å jobbe fra kjellerstua. Noen fungerer også dårlig når de blir tvunget til å jobbe hjemmefra, det må være lov å si høyt at man synes det er krevende..

Som leder må du ta noen veivalg. Du må bestemme deg for hvordan du vil at dine folk skal ha det på jobb

Som ledere har vi ansvar for å tilrettelegge for at medarbeiderne lykkes, også i vanskelige tider. Det er da våre lederegenskaper blir satt på prøve. Min viktigste læring er å være genuint interessert i å forstå hvordan medarbeiderne har det. Ikke ha fokus på responstid på mail eller pålogging og avlogging på pc, men å «se» hele mennesket, ikke bare ressursen.

Saken fortsetter under annonsen

Hvordan kan vi bidra til at «folka våre» har en bra arbeidshverdag? Folk flest trenger å føle tilhørighet, forstå den overordnede retningen og kjenne mening med sitt eget arbeid. Det er hygienefaktorer. Denne kan fort bli borte etter flere måneder der man ikke møtes på arbeidsplassen, men kun gjennom kornete bilder og dårlig lyd på skjermen.

Vår målsetting må være at ansatte skal kjenne at de har en meningsfull arbeidsdag, at de får den støtten og motivasjonen de trenger for å lykkes.

Det er ikke bare studenter og nye i byen som føler på ensomhet. Folk som bor alene har ofte større behov for å møte kollegaer og venner enten på jobb eller ute for å dekke sosiale behov. De mister den uformelle praten ved kaffemaskinen og oppmuntringen fra andre kollegaer. Arbeidet kan raskt kjennes monotont, kreativiteten, effektiviteten og gleden er dalende. Dette skal tas på alvor.

Som leder må du ta noen veivalg. Du må bestemme deg for hvordan du vil at dine folk skal ha det på jobb. Da må du investere i den tiden det tar for å bli kjent med deres hverdag og utfordringer.

Uansett hvor lenge koronatiltakene varer er jeg sikker på at vi vil se større fleksibilitet i hvor vi jobber fra.

Og digitale samhandlingsverktøy, som videomøter og dokumentdeling, vil bli flittigere brukt. Dette igjen stiller nye krav til ledelse.

Nedenfor har jeg skissert noen konkrete tiltak som styrker tilhørighet og nærhet på tross av fysisk avstand:

Saken fortsetter under annonsen
  • Avklar ambisjonsnivået med ledergruppen og medarbeiderne dine. Vær tydelig på målbildet. I krisetider, som vi er i nå, kan det vurderes å gå fra skyhøye forventninger for å kunne gi litt «slack» for å løse opp litt i en hjemmekontortilværelse.

  • Hyppigere videomøter og fellesmøter (samle i grupper som gir god mening). Og ikke minst, en til en-samtaler. Ring de ansatte og hør hvordan det går. Vis at du bryr deg, og snakk gjerne om hvordan du kan legge til rette for gode prestasjoner.

  • Ta gjerne telefonmøter samtidig som du tar den daglige lufteturen, og oppfordre andre til å gjøre det samme.

  • Logg av når du er ferdig med arbeidsdagen, få andre impulser. Gå foran som et godt eksempel.

  • Stol på folka dine, senk skuldrene og vær medmenneske. Det er ingen som forventer at du har alle svarene. Tør å vise sårbarhet, det er troverdig og modent. Å vise raushet er klokt.

  • Til slutt: finn på noe gøy som ikke har noe med jobben å gjøre. Vær kreativ, involver de ansatte. Det kan være alt fra å gå tur, kjøre digital quiz eller lunsj. Kjør konkurranser og hei på hverandre. Vis samhold.

Nå er det tid for oss ledere å «bjuda på».

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.