OECD anbefaler at virksomheter tar grep for å redusere aldersdiskriminering for å skape et større mangfold på arbeidsplassen.

Foto

iStock/fizkes

Eldre arbeidstakere blir oftest diskriminert på jobb

Publisert: 11. august 2021 kl 13.57
Oppdatert: 2. november 2021 kl 13.15

Det skriver Senter for seniorpolitikk i sitt nyhetsbrev. De viser til en rapport fra OECD (2020) som viser at aldersdiskriminering er den mest utbredte formen for diskriminering på jobb.

Av alle som har opplevd en form for diskriminering på jobb de siste fem årene, opptrer alder suverent hyppigst, viser OECD-rapporten.

Dessverre har virksomheter, ledere og HR -funksjoner i mange år brukt generasjons- eller aldersetiketter for å begrunne sin arbeidspraksis og sine retningslinjer. Det er en av årsakene til at seniormedarbeidere føler seg diskriminert. Dette til tross for at både forskning og erfaring viser at medarbeidere i alle aldre er mye mer like i sin holdning til arbeid, og stort sett verdsetter de samme tingene, skriver OECD i sin rapport.

Videre kommer det stadig forskning og analyser som viser at de arbeidsgivere som satser bredt på mangfold, der også alder er inkludert, oppnår gode resultater. Arbeidsgivere som er positivt innstilt til de endrede individuelle behovene til ansatte i løpet av livssyklusen og karrierefasen, styrker sin evne til å tiltrekke, motivere og beholde gode arbeidstakere. Disse medarbeiderne vil sannsynligvis i større grad anstrenge seg på vegne av selskapet, heter det fra OECD.

 

Tre grep for større (alders)mangfold

Saken fortsetter under annonsen

OECD anbefaler at virksomheter tar tre grep for å redusere aldersdiskriminering og skape et større mangfold på arbeidsplassen:

  • Rekruttere og beholde talent i alle aldre. Et sentralt utgangspunkt for å lykkes med å mobilisere en flergenerasjons arbeidsstyrke er å eliminere aldersforskjell i rekrutteringspraksis og oppmuntre til en bedriftskultur der alle medarbeidere føler seg komfortable og verdsatt uavhengig av alder.

  • Sikre et godt arbeidsmiljø og et sunt arbeidsliv. Ettersom produksjonskapasiteten til virksomheter er avhengig av å ha engasjerte, sunne og dyktige medarbeidere, er det fornuftig for arbeidsgivere å øke motivasjonen og attraktiviteten for jobben for alle medarbeidere − uansett hvilket stadium i livssyklusen de har nådd.

  • Utvikle og vedlikeholde ferdigheter gjennom hele karrieren. Sist, men ikke minst, da folk i økende grad står lenger i jobb er det avgjørende med kompetanseutvikling og læring gjennom hele karrieren. Å opprettholde ferdigheter gjennom livslang læring og etterutdanning forbedrer den enkeltes prestasjoner og produktivitet og effektivitet i hele virksomheten. Dessuten gir det økt motivasjon hos de ansatte, noe som gjerne resulterer i mer innovasjon i bedriften.  

Folk lever og arbeider lenger enn noen gang før, med fire til fem generasjoner som jobber side om side. Dette gjenspeiler de positive sidene ved befolkningens aldring og gir store muligheter for næringslivet, arbeidstakere og samfunn, skriver OECD i sin rapport. Organisasjonen anslår at man ved å bygge en flergenerasjons arbeidsstyrke der man gir eldre ansatte større muligheter kan øke BNP per innbygger med hele 19 prosent de neste tre tiårene.