SKANDALE: Et spørsmål det er naturlig å stille, er om denne skandalen har en sammenheng med regjeringens iherdige kamp for å få hindre at folk tar med seg trygdeytelser ut av landet.

Foto

Gorm Kallestad/NTB scanpix

Leder

Nav-skandale uten sidestykke

Publisert: 28. oktober 2019 kl 15.02
Oppdatert: 5. august 2020 kl 11.22

KAMPEN  MOT TRYGDESVINDEL og kampen mot eksport av trygdeytelser er viktige saker for dagens regjering. Når disse to sakene kobles sammen kan det gå riktig galt, hvis Nav og andre myndigheter ikke holder tunga rett i munnen.

Og riktig galt har det gått. Det ble avslørt på en pressekonferanse i dag, der arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch kom med oppsiktsvekkende nyheter:

  • 48 mennesker feilaktig dømt for trygdesvindel, mange av dem er dømt til ubetinget fengsel.

  • 2.400 er urettmessig dømt til å betale tilbake penger de har mottatt fra Nav.

Den feilaktige tolkningen av regelverket har ført til at tusenvis av lovlydige nordmenn er anmeldt av Nav og stemplet som trygdesvindlere. 

SKANDALEN SKYLDES AT Navs behandling av saker som gjelder av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger siden 2012 har vært i strid med EU/EØS-regelverket.

Ifølge Navs praksis har man ikke kunnet motta disse ytelsene mens man har oppholdt seg i utlandet. Den praksisen strider imidlertid med EU/EØS-regler som trådte i kraft i 2012. Nav kan ikke nekte folk disse ytelsene mens de befinner seg i et EU/EØS-land.

NAV LEGGER MYE arbeid i å bekjempe trygdesvindel, og den feilaktige tolkningen av regelverket har ført til at tusenvis av lovlydige nordmenn er anmeldt av Nav og stemplet som trygdesvindlere. Mange har til og med blitt dømt, og den lengste straffen er på åtte måneder.

Saken fortsetter under annonsen

Et spørsmål det er naturlig å stille, er om denne skandalen har en sammenheng med regjeringens iherdige kamp for å hindre at folk tar med seg trygdeytelser ut av landet.

Kamp mot trygdeeksport har vært en fanesak i flere regjeringsplattformer etter at Erna Solberg kom til makten. Samtidig har politikere, spesielt fra Fremskrittspartiet, har advart mot at Norge kan bli hele Europas trygdekontor hvis velferdsytelsene er for gode og det blir for lett å ta dem med seg ut av landet.

EN AV REGJERINGENS strategier for å få ned trygdeeksporten har vært å knytte ytelser til krav om at man oppholder seg i Norge. Et slikt krav kan imidlertid støte an mot reglene Norge er forpliktet til gjennom EØS-samarbeidet.

Norges EØS-forpliktelser er en av grunnene til at regjeringen har oppnådd magre resultater i kampen mot trygdeeksport.

Det gir rom for ettertanke at kjernen i skandalen som er blitt kjent i dag, nettopp handler om et krav fra norske myndigheter v/Nav om at man må oppholde seg i Norge for å motta velferdsytelser. Et krav som altså viser seg å være i strid med gjeldende EU/EØS-regler.

MAN KAN SELVFØLGELIG velge å redusere denne skandalen til et juridisk spørsmål, der Nav dessverre har kommet i skade for å gjøre en bommert når man har tolket regelverket.

Men det blir for enkelt når uskyldige har havnet i fengsel og tusenvis urettmessig er stigmatisert som trygdesvindlere og tvunget til å betale tilbake store beløp som de rettmessig har mottatt.

Saken fortsetter under annonsen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at det vil bli en gransking av denne saken og at hver stein vil bli snudd.

I den granskingen bør man stille spørsmål ved om kampen mot trygdesvindel og kampen mot trygdeeksport har gått så langt at ærlige trygdemottakeres rettssikkerhet er satt ut av spill.