Velferdbloggen

Færdermodellen

Publisert: 15. mars 2018 kl 10.09
Oppdatert: 16. mars 2018 kl 08.54
Jon Qvortrup er spesialrådgiver i NHO Service og Handel.

«Arbeidsgivers frykt for å bli sittende alene med ansvaret er kanskje det største hinderet for at flere med utviklingshemming får slippe til i arbeidslivet.»

MED DEN STORE vekten vi i vårt samfunn legger på arbeid som kilde til sosialt fellesskap og selvrealisering, burde alle som vil ha en jobb å gå til.

Dette gjelder ikke minst personer med utviklingshemming.

Dagens arbeidsliv legger dessverre sterke begrensninger på hva som er mulig å få til. Arbeidsmarkedsmyndighetene burde vise interesse for hvordan man kan overkomme disse begrensningene.

 

I MANGE ÅR har samfunnets arbeidstilbud til personer med utviklingshemming vært varig tilrettelagt arbeid. Dette er ofte en god løsning. De som er i tiltaket er fornøyde med å være der. Det sosiale fellesskapet er viktig for mange.

Saken fortsetter under annonsen

Imidlertid er variasjonen i arbeidsoppgavene som tilbys nødvendigvis mindre enn det det ordinære arbeidsmarkedet kan by på. For en del gir dette reduserte muligheter for kompetansebygging og personlig vekst.

 

I ARBEIDSINKLUDERINGSBEDRIFTEN Via Færder har man i flere år arbeidet for at flere med utviklingshemming skal få prøve seg i det ordinære arbeidslivet. De beholder det formelle arbeidsforholdet hos Via Færder, men utfører arbeidsoppgavene hos andre. Ofte har de lange utplasseringer i ordinære bedrifter.

 

ARBEIDSGIVERS FRYKT FOR å bli sittende alene med ansvaret er kanskje det største hinderet for at flere med utviklingshemming får slippe til i arbeidslivet.

Dernest kommer frykten hos pårørende og arbeidsdeltakerne selv ved å gi avkall på en varig tilrettelagt arbeidsplass, til fordel for usikker tilknytning til det ordinære arbeidslivet.

Varig tilrettelagt arbeid er et knapphetsgode. Sier du fra deg plassen, er det ikke sikkert du får den igjen.

Saken fortsetter under annonsen

 

FÆRDERMODELLEN KAN VÆRE løsningen. Siden Via Færder beholder arbeidsgiveransvaret, reduseres det ordinære arbeidslivets risiko ved å ta inn arbeidstakere med utviklingshemming.

Via Færder har dessuten både ressurser og den nødvendige kompetansen til å følge opp både arbeidstakerne og næringslivet som tilbyr arbeidsoppgaver.

Ingen blir sittende alene med ansvaret for en arbeidstaker med utviklingshemming de ikke vet hvordan de skal følge opp.

Ved å benytte sitt store arbeidsgivernettverk, sørger Via Færder for å finne gode arbeidsplasser med varierte arbeidsoppgaver. Hvis noe skjærer seg, er Via Færder der fortsatt som en trygg havn med meningsfulle interne arbeidsoppgaver.

 

ARBEIDSMARKEDSMYNDIGHETENE ØNSKER IKKE å prøve ut Færdermodellen. Det er synd. Vi går glipp av erfaringer og kunnskap som kunne vært med på å skape et mer inkluderende arbeidsliv for personer med utviklingshemming.

Saken fortsetter under annonsen