Det er en dødssynd for nye ledere å ikke forberede seg før man går inn i ingenmannsland, skriver Frode Dale.

Martin Jernberg

En ny leders ni dødssynder

Publisert: 15. juli 2019 kl 09.16
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.58

Frode Dale er forfatter, ledelsesrådgiver og partner i Crisis Leadership Group.                                          

SYNSPUNKT: Til det er dette læringsprosjektet for situasjonelt, relasjonelt, personlig og kontekstuelt. Det som fungerte ett sted vil kunne slå helt feil ut et annet sted. Hvert lederskifte er unikt og får(har) dermed sin egen dynamiske «DNA-prosess».

Dog finnes det en del ting du garantert ikke bør gjøre som ny leder uansett nivå. Så istedenfor en fasit, så skal du få en advarsel. Eller rettere sagt: 9 advarsler.

Lar du være å gjøre noen av disse tingene, vil du ganske sikkert komme ganske skjevt ut av «hoppkanten»

Jeg har gjennom å jobbe med lederskifteproblematikken i snart 25 år snakket med svært mange involverte parter og basert på diss samtalene har jeg laget det jeg kaller de 9 dødssyndene for nye ledere.

  • Dødssynd nr 1: å ikke bruke utvelgelsesprosessen som en forberedende kartleggings- og forhandlingsprosess.

  • Dødssynd nr 2: å ikke forberede seg for å gå inn i «ingenmannsland»(pre-entry fasen)

  • Dødssynd nr 3: å ikke lære av det du har gjort der du reiser ifra

  • Dødssynd nr 4: å ikke planlegge de første 90 dagene

  • Dødssynd nr 5: å ikke avklare forventninger ifra dem du skal lede og samarbeide med

  • Dødssynd nr 6: å ikke jobbe med å bygge relasjoner og etablere tillit

  • Dødssynd nr 7: å ikke gi og be om tilbakemeldinger

  • Dødssynd nr 8: å ikke sette av tid til evalueringer og refleksjon

  • Dødssynd nr 9: å ikke ta vare på familien og privatlivet

Lar du være å gjøre noen av disse tingene, vil du ganske sikkert komme ganske skjevt ut av «hoppkanten». Dersom du begår alle disse 9 dødssyndene, vil jeg garantere deg at du vil mislykkes som ny leder uansett om du er ny som førstegangsleder, ny som mellomleder eller ny som toppleder.  

Saken fortsetter under annonsen

Tar du listen over og bytter ut «å ikke» med «hvordan», så skulle du ha et godt utgangspunkt for å reflektere over og forberede deg praktisk på å unngå dødssyndene. Eller mer konkret: legge forholdene til rette for at du skal lykkes i den kontekstuelt krevende overgangs-, forberedelses-, oppstarts- og overtagelsesprosessen et lederskifte innebærer.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no