Digitalt jobbmøte

Når det blir færre dager med interaksjon på kontoret, er kulturbygging desto viktigere, understreker Birgit Abrahamsen og Cecilie Heuch. Illustrasjonsfoto: insta photos | iStock Photos

Synspunkt | Birgit Abrahamsen og Cecilie Heuch: Fleksibel arbeidsplass – vinn-vinn for både bedrift og ansatt

Publisert: 21. november 2023 kl 07.36
Oppdatert: 21. november 2023 kl 23.40

Birgit Abrahamsen er direktør for arbeidsrett og helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Abelia ­og Cecilie Heuch HR-direktør for Telenor i Norden.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Hos Abelias medlemsbedrifter (teknologi- og kunnskapsbedriftene), er andelen som arbeider på hjemmekontor, langt større. Kun 11 prosent svarer at ansatte overhodet ikke jobber hjemmefra.

En rekke studier viser at fleksibilitet når det gjelder arbeidssted, der det er mulig, er positivt for bedriften.

Arbeidsplassen fremstår som mer attraktiv for jobbsøkere, jobbtilfredsheten øker, produktiviteten også, og mange steder styrkes også engasjementet. For småbarnsforeldre betyr muligheten til hjemmekontor at de lettere får hverdagskabalen til å gå opp.

Saken fortsetter under annonsen

Hvorvidt det er mulig å tilby hjemmekontor, må avgjøres av hvilke arbeidsoppgaver man skal utføre.

Forutsetter kunnskapsoverføring, læring og samarbeid

Svakere sosialt samhold og fellesskapsfølelse, som følge av mer fleksible og hybride arbeidsformer, oppgis som den største utfordringen blant respondentene i Abelias HR-undersøkelse. Det mener 40 prosent av bedriftene som svarte.

Erfaringer fra Telenor viser at hensynet til teamet og de sist ansatte må komme først for å få fleksibiliteten til å fungere. De selvgående veteranene kan ikke selv få bestemme arbeidsrytmen til teamet. Har man nyansatte, er det viktig med oppfølging, læring og sosialt samvær for å få den enkelte til å trives, og til å bli i jobben.

Når det blir færre dager med interaksjon på kontoret, er kulturbygging desto viktigere. Det må skje mer målrettet enn tidligere. Leder må være mer fleksibel enn tidligere fordi kommunikasjon og relasjonsbygging oppleves som mer utfordrende. Man må som leder være tettere på.

 

«Det er viktig at digitale møter ikke mister de gode idé-fasene og meningsutvekslingene. De digitale møtene må ikke bare bli korte og effektive der informasjonen bare går én vei.»

Saken fortsetter under annonsen

 

Den hybride arbeidsplassen må tilpasses arbeidsoppgavene. Hos Telenor finnes det soner i kontorlokalene for konsentrasjonsarbeid, soner for samarbeid der man kan snakke sammen uten at det oppfattes som et formelt møte, og det må være egnede lokaler for hybride møter.

Det er viktig at digitale møter ikke mister de gode idé-fasene og meningsutvekslingene. De digitale møtene må ikke bare bli korte og effektive der informasjonen bare går én vei.

Er like effektive hjemme

Unge arbeidstakere vil ha hjemmekontor. Det viser også den årlige kartleggingen til Young Professional Attraction Index (YPAI) fra Academic Work. Det kan til og med være avgjørende for hvilken arbeidsplass de velger. Med hjemmekontor får de bedre balanse mellom privatliv og arbeidsliv.

Valgene arbeidstaker gjør når arbeidsgiver har tillit til dem og den enkelte står helt fritt, er avhengig av hvordan de mest effektivt får løst sine arbeidsoppgaver. Og jobbytelsen, slik arbeidstaker vurderer den, er uavhengig av arbeidssted. De får gjort jobben like godt hjemme.

Det er viktig at bedriften legger opp til en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Selv om det for mange kan være praktisk å jobbe på kveldstid eller i helgene, er det viktig med tilstedeværelse, samarbeid og jobbing innenfor kjernetiden.

Saken fortsetter under annonsen

 

«Unge arbeidstakere vil ha hjemmekontor. Det kan til og med være avgjørende for hvilken arbeidsplass de velger.»

 

I Abelias HR-undersøkelse spurte vi medlemmene om hva de gjør for å få til fysisk oppmøte på kontoret.

Her var det bare mulig med frisvar, og det kom mange forslag om gode tiltak for å gjøre det ekstra attraktivt å gå på jobb: hyggelige fysiske møtepunkter, sosiale sammenkomster i lunsjen, god kantinemat, attraktivt kontorlokale, faste møtedager hvor alle må være til stede, fredagskaffe, felles trening, felles quiz i lunsjen, felles frokost, månedlig samling med pizza og mye, mye mer.

Konklusjonen er at «one size doesn't fit all», men hver enkelt arbeidsplass og hvert enkelt team må avgjøre hva som passer best for dem. Det viktigste er å sikre at et team er sammen samtidig, men heller ikke det er tilstrekkelig for å sikre et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø.

 

Saken fortsetter under annonsen